Rapport om svensk åsiktsregistrering färdig

På tisdagen ska utredningen om den svenska åsiktsregistreringen från andra världskriget fram till i dag överlämnas till justitieminister Thomas Bodström.
Bakom rapporten ligger Säkerhetstjänstkommissionen, som i tre år har arbetat med allt hemligt material om militärens och polisens spionverksamhet mot svenska medborgare. Syftet med utredningen är att klargöra hur den kartläggning av politiska ytterlighetsorganisationer - som bedömts som ett hot mot rikets säkerhet - har gått till.