Ohälsoutredning föreslår dyrare sjukskrivning

För att få deltidssjukskrivningar att bli det normala bör heltidssjukskrivningar göras dyrare för arbetsgivarna. Det föreslår ohälsoutredaren Kenth Pettersson i sitt slutbetänkande om åtgärder i arbetslivet, som han på tisdagen presenterar på DN Debatt.
Kenth Pettersson föreslår bland annat att arbetsgivaren vid heltidssjukskrivningar, förutom sjuklöneperioden på 14 dagar, också ska betala 25 procent av ersättningen, men att vid deltidssjukskrivning ska sjukförsäkringen svara för hela sjukpenningen.