Brister i miljön på Tullängsskolan

Elever och lärare på Bygg- och hantverksprogrammet vid Tullängsskolan i Örebro har dålig arbetsmiljö. Det konstaterar Arbetsmiljöinspektionen efter att ha besök skolan på begäran från rektorn och skyddsombudet. Dålig luft, trånga lokaler, höga bullernivåer och misstanker om förekomsten av hälsofarliga isocyanater är några av de brister som Arbetsmiljöinspektionen vill att skolan ska åtgärda senaste april nästa år.