Ny våg av strejker i Tysklands offentliga sektor

Stora delar av lokaltrafiken och flyget lamslogs i morse i Tyskland, när den andra vågen av punktstrejker inom Tysklands offentliga sektor breddades.
På Frankfurts flygplats ställdes till exempel omkring 160 flygningar in och fackförbundet Verdi, som utlyst strejkerna, kräver minst tre procents lönehöjning. Arbetsgivaren vägrar gå med på några höjningar alls. Om inte arbetsgivarsidan backar från sitt nollbud hotar omfattande reguljära strejker enligt Verdiledningen.