Turistmottagning gick med vinst

Den särskilda sjukvårdsmottagningen för turister på Visby lasarett gick med ekonomisk vinst för kommunen.
Intäkterna från turisternas hemkommuner blev drygt 1,2 miljoner kronor, medan utgifterna stannade på hälften, 600 000 kronor. Det visar den utvärdering som gjorts av verksamheten, och enligt Lena Celion, före detta ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, ska den särskilda turistmottagningen hållas öppen även nästa sommar.