Nya motioner till fullmäktige

Vindkraft, mobilmaster och feministiskt självförsvar är ämnen för de motioner som lämnades in till måndagens kommunfullmäktige.
Folkpartisten Bror Lindahl kräver att kommunen tar fram en detaljplan för Näsudden, och att inga bygglov för utbyte av vindkraftverk medges förrän planen är antagen. Fem miljöpartister anser i sin motion att utbyggnaden av 3G-nätet på ön måste styras mot att det blir så få master som möjligt, och kräver också att kommunstyrelsens ordförande påtalar problemet med de många masterna i en skrivelse till regeringen. Socialdemokraten Marianne Gottlander och vänsterpartisten Jennie Andersson motionerar om utbildning i feministiskt självförsvar till gymnasieelever.