Bussar ska anpassas för rullstolsburna

Från och 2003 måste alla nya bussar som kör för Västtrafik vara särskilt tillgängliga för rullstorsburna. Men något krav på bälten för passagerna i tillexempel skolbussar, det blir det inte, utan Västtrafik väntar på att det ska bli lag på det. Däremot ställer Västtrafik, från och med nästa år, krav på att det ska vara tvåpunktsbälten i expressbussar, som går på längre sträckor. Det fär att leva upp till krav från EU.