Brandvarnare i hyreslägenhet ingen självklarhet

En brandvarnare i varje lägenhet. En självklarhet kan tyckas i kampen om att förebygga bränder. Trots detta är det många kommunala bostadsbolag som struntar i att installera brandvarnare i sina hyreshus till följd av oklarheter i lagstiftningen.
I räddningstjänstlagen står det tydligt att alla bostäder i Sverige ska ha ett skäligt brandskydd. Men ett stort problem är att det inte är entydigt vem som är ansvarig för att det efterlevs. Ansvaret delas mellan hyresgästen och fastighetsägaren. Men från 2001 har räddningsverket gjort en tolkning att om inget annat avtalas bör fastighetsägaren svara för installationen av brandvarnaren medan hyresgästen svara för skötseln av den.