Mitthögskolan blir inte universitet

Mitthögskolan får inte universitetsstatus. I alla fall inte ännu.
Enligt Högskoleverket uppfyller Mitthögskolan för närvarande inte kraven för att få ett vetenskapsområde inom humaniora och samhällsvetenskap. Anledningen till beslutet är att forskningsmiljön ännu inte är tillräckligt stark. En högskola som tilldelas ett vetenskapsområde har rätt att erbjuda forskarutbildning och utfärda doktorsexamen inom det området. Högskoleverket konstaterar att förutsättningar finns för att en ny ansökan, om ett par år, kan ge en positiv bedömning om de starkaste forskningsmiljöerna utvecklas enligt förväntningarna.