Saneringen av Gustavsvik avbryts

Gustavsviksbadet i Örebro har avbrutit all bakteriesanering. Efter sex bakteriefria provsvar från Smittskyddsinstitutet bedömer Gustavsvik att anläggningen är ren och borde kunna öppnas.
Badet fick i går nya bakterierfria provsvar och har nu sammanlagt sex omgångar vattenprover som analyserats av Smittskyddsinstitutet och som inte visar på några pseudomonabakterier i bassängerna. Samtidigt visar de prover som tagits av miljökontoret och analyserats vid ett laboratorium i Västerås på bakterier i badet. Men Smittskyddsinstitutet gör själva bedömningen att det rör sig om så små mängder bakterier i vattnet att det är slumpartat om ett prov innehåller psedomonabakterien eller inte.