Pengar till Norrköpingsprojekt mot hemlöshet

Socialstyrelsen ger Norrköpings Kommun 800 000 kronor nästa år för en särskild satsning på att motverka hemlöshet. Antalet hemlösa har ökat markant i kommunen sedan 1999.
Projektet kallas Uppsökarna. Genom att i ett tidigt skede söka upp personer som riskerar vräkning på grund av hyresskuld eller störning, så ska man förhindra att antalet hemlösa ökar. Verksamheter som arbetar med hyresskulder och störningar, såsom Socialförvaltningen och Fastighetsägarna, ska samverka. De som riskerar hemlöshet ska få stöd och deras egna förslag till lösningar ska användas, skriver kommunen i sin ansökan om pengar. Blir satsningen framgångsrik kommer den att förlängas med ytterligare ett år. Socialstyrelsen delar ut totalt 10 mijoner kronor till projekt för hemlösa i Sverige.