Dålig hygien inom äldrevården

Hygienen inom kommunernas äldrevård är för dålig. Det anser Östergötlands hygienöverläkare Barbro Isaksson.
Hon vill därför att det anställs minst en hygiensjuksköterska i länet, som enbart arbetar ute i kommunerna för att utbilda vårdbiträden och undersköterskor i vårdhygien. Den direkta orsaken till att kravet höjs just nu, är att det sedan i somras upptäckts fem fall av en multiresistent bakterie bland pensionärer på olika äldreboenden i Östergötland.