Ringhals kärnkraftsverk drevs olagligt

Ringhals kärnkraftverk drevs i nästan två år utan tillstånd. Det var när Vattenfall AB 1999 lämnade över driften av kärnkraftsverket som det gjordes utan regeringens godkännande.
Enligt lag var Vattenfall AB skyldigt att före överlåtelsen ansöka om regeringens godkännande. Men någon sådan ansökan lämnades inte in. - Det var ett beklagligt förbiseende, säger Torsten Bohl, informationsansvarig på Ringhals AB. Eftersom inget tillstånd för verksamheten fanns drevs Nordens största kärnkraftverk olagligt i nästan två år och nu ska ärendet granskas av åklagare. Torsten Bohl tycker att det här i praktiken saknar betydelse, men han välkomnar att åklagaren nu tittar närmare på fallet.