Fortsatt skolstrejk i Biskopsgården

Skolstrejken i Biskosgården fortsätter och utvidgas. På ett möte i går kväll, med föräldrar till barn i skolorna i Biskopsgården, togs beslut om att hålla barnen hemma fram till jullovet. Det är barnen på fyra av Biskopsgårdens sju skolor som stannar hemma. Dessutom kommer föräldrarna att JO-anmäla politikerna i stadsdelsnämnden.