Ekonomin bromsas under våren, spår KI

Konjunkturuppgången har stannat av. Först nästa höst tar tillväxten i svensk ekonomi ordentlig tar fart igen, skriver statliga Konjunkturinstitutet (KI) i en ny konjunkturrapport som presenteras i dag.
KI varnar i rapporten för att löneöningstakten måste dämpas och åtgärder vidtas för att hålla tillbaka sjukskrivningar och förtida pensionsavgångar. Utrymmet för ytterligare ofinansierade skattesänkningar och utgiftsreformer är obefintligt de närmaste fem åren. Utan besparingsåtgärder kommer statens utgiftstak överskridas 2003-2004, skriver KI. Konjunkturinstitutet anser att det finns utrymme för riksbanken att sänka sin vikktigaste styrränta, reporäntan, med ytterligare en kvarts procentenhet efter årsskiftet.