Dagmamma KAN bedriva förskoleverksamhet

En fjärdedel mindre i avgift för alla fyra- och femåringar i barnomsorgen. Det beslöt Umeås kommunfullmäktige igår.
Avgiften sänks alltså både för dem som går till förskolan och för dem som går till en dagmamma. Dessutom bestämde fullmäktige att också familjedaghem ska kunna bedriva allmän förskola tre timmar per dag. Under vissa förutsättningar. Men exakt vilka förutsättningar det ska handla om är ännu något oklart. Den här verksamheten som kommunen är skyldig att erbjuda ska hålla en hög pedagogisk kvalitet. Margareta Rönngren, ordförande i barn- och grundskolenämnden, säger att det i propositionen talas om att kräva högskoleutbildning. Nu ska barn- och grundskolenämnden tillsammans med kommundelsnämnderna ta fram riktlinjer för vad allmän förskola är. Dagmamman Anita Lingegård tycker att det är självklart att även dagmammor kan bedriva allmän förskola. Hon säger att det inte kan vara svårt att visa det, med hjälp av den kvalitetsmätning som skolkontoret gjort i fjol, som enligt Anita Lingegård visar att dagmammorna är synnerligen kompetenta som förskolepersonal.