Ny biträdande landstingsdirektör

Länsverksamhetschefen för psykiatri, Kristina Lange Carlsson, blir ny biträdande landstingsdirektör.
Hon efterträder Charlotte Wäreborn Schultz som flyttar till Jämtland för att bli landstingsdirektör där. Som biträdande landstingsdirektör får Kristina Lange Carlsson en månadslön på 76.000 kronor. Beslutet att utse Lange Carlsson var enhälligt men Sjukvårdspartiet anser att tjänsten borde ha utannonserats externt.