Fortsatt 30 genom Jämjö

Trots att man idag inviger den nya gångbron över E22:an är hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen kvar. Det enligt Vägverket.
Anledningen är placeringen på två busshållplatser och att det finns ett övergångsställe med trafikljus för oskyddade trafikanter där. Gångbron var ett önskemål från kommunen och bron kommer att göra transporterna mellan Kyrkskolan och Jändelskolan i Jämjö säkra. Bron har dessutom försetts med värmeslingor för att klara halkan på vintern och plexiglas och belysning för att få den så ljus som möjligt. Det säger Ulf Andersson från Vägverket.