Rar havstulpanlav på Söderåsen

SÖDERÅSEN. Under en pågående inventering i Söderåsens nationalpark har nya arter påträffats. En av dem är en liten havstulpanlav.
Det är första gången som havstulpanlaven hittats i Skåne. En annan av de nya arterna har bara setts i Sverige en gång tidigare. Länsstyrelsen i Skåne län har påbörjat arbetet med en dokumentationsplan för Söderåsens nationalpark. Syftet med planen är dels att presentera intressanta uppgifter för allmänheten, dels att långsiktigt dokumentera värdena med målet att år 2021 ha en klar dokumentation om flora, fauna och kulturhistoria.