Mitthögskolan får inte bli universitet

Mitthögskolan får nej på sin ansökan om att få humanistiskt-samhällsvetenskapligt forskningsområde, nåt som ger möjlighet att erbjuda forskarutbildning.
Högskoleverket tycker inte att forskningsmiljön på skolan är tillräckligt stark. Det är tredje gången som Mitthögskolan får nej på att bli universitet. Mitthögskolan har verksamhet i Sundsvall, Östersund, Härnösand och Örnsköldsvik.