Utgiftstaket kan spräckas nästa år, tror ESV

Utgiftstaket för statens finanser riskerar att spräckas med drygt 13miljarder kronor under nästa år. Den bedömningen gör ekonomistyrningsverket, ESV, i sin nya prognos.
Även för 2004 räknar ESV med att utgiftstaket spricker och överskrids med drygt 17 miljarder kronor om inte regeringen beslutar att genomföra besparingar. I år kommer dock utgifterna att bli knappt 3 miljarder lägre än vad utgiftstaket tillåter. Under de närmaste två åren räknar ESV med att det blir underskott i statsbudgeten: för 2003 med med minus 40 miljarder och 2004 med minus 55 miljarder kronor.