Fängelsedom för upplopp står fast

Högsta domstolen kommer inte att ta upp överklagandet från en 23-årig Linköpingsbo som dömts för våldsamt upplopp i samband med EU-toppmötet i Göteborg.
Mannen fick straffet sänkt i hovrätten från två års fängelse till ett år och fyra månader vilket nu kommer att stå fast. Linköpingsbon överklagade tingsrättens dom och ville att åtalspunkterna våldsamt upplopp samt förberedelse och försök till grov misshandel skulle ogillas. Hovrätten ansåg dock att 23-åringen är skyldig på alla punkter - men sänkte ändå fängelsestraffet med hänvisning till en annan dom i Högsta Domstolen tidigare i år. HD tar dock inte upp fallet.