Revisorerna kritiska mot C4 Teknik

KRISTIANSTAD. "Tidrapporteringen på C4 Teknik liknar rena Vilda Västern" - så beskriver ordföranden för Kristianstad kommuns revisorer läget hos det kommunala bolaget.
Rapporten som kom idag är den första delen i granskningen som kommunens revisorer gör av kommunala bolaget C4 Teknik. I rapporten kan man läsa om fyra eller fem olika personer på ledningsnivå inom bolaget, som på ett eller annat sätt gjort anmärkningsvärda saker i form av flextidsuttag, reseräkningar och semester. En tjänsteman som över huvud taget inte har rätt att ta ut flex- eller övertid, utan istället får högre lön som kompensation, har rapporterat in 1 650 flextimmar i slutet av förra året. Det motsvarar ett helt års arbetstid. Trots att kommunens revisorer har jobbat hårt med insamlandet av fakta till rapporten har man fortfarande inte fått svar på varför de här 4-5 personerna brutit mot de regler som finns.