”Scandinavian Star-branden var anlagd”

Det kan bli en ny utredning av branden ombord på färjan Scandinavian Star 1990, då 159 människor dog. Ett vittne som polisen anser vara trovärdigt säger nämligen att branden startades av anställda ombord. Motivet skulle ha varit försäkringsbedrägeri.
– Han pekade helt enkelt ut en person, därför att han menar att det fanns så stora ekonomiska vinster med en sådan brand, säger Claes Thornberg som är brandutredare i Göteborg som samtidigt ställer sig vissa frågor: – Det är klart att som vanlig människa tycker man att är man beredd att offra så mycket människor för att göra en vinst, har man ju då ett frågetecken rent mänskligt om det verkligen kan stå till på det viset. ”Vittnet gav vederhäftigt intryck” Men Claes Thornberg säger samtidigt att vittnet gav ett vederhäftigt intryck, inte intryck av att vara mytoman. Mannen är själv sjöman och före detta kollega med den han nu pekar ut. Vittnets historia har alltså trovärdighet, kanske tillräckligt för att återuppta en förundersökning, och det övervägs just nu av dansk polis. Ett beslut väntas i januari. Men vittnet har inte själv sett den utpekade mannen tända på, och så vitt Claes Thornberg vet är den anklagade ännu inte ens kontaktad, än mindre hörd. Väcker stort intresse Tolv år efter katastrofen väcker vittnet stort intresse i den anhöriggrupp som bildades efter branden, men Claes Thornberg säger att det trots allt är en sak att presentera en trovärdig historia och en helt annan att faktiskt belägga fakta: – Man vet ju det att med så många år emellan så flyr sanningen med minuterna. Det är nog inte så lätt att få fram det, tror jag, säger han.
Kristina Hedberg, Göteborg, i samarbete med SR Göteborg