Ersättning för Göteborgsbranden

Försäkringsbolagen har nu betalat ut ersättning till de flesta som skadades eller som har anhöriga som omkom vid diskoteksbranden i Göteborg för två och ett halvt år sedan.
Folksam där de allra flesta var försäkrade räknar med att totalt betala ut mellan 50 och 70 miljoner kronor. Cirka 200 försäkringstagare får ersättning för bland annat skador, begravningskostnader eller det som kallas sveda och värk. Flera når upp till de 500.000 kronor som hemförsäkringen maximalt täcker. Drabbade och anhöriga har också rätt till skadestånd, men de pengarna har ännu inte betalats ut.