EU-pengar till turismutveckling

Norrbottens läns turistorganisation har fått 3,7 miljoner kronor av EU:s strukturfonder för att bedriva arbetet med att öka länets attraktions- och konkurrenskraft.
Under senare delen av januari inleds utvecklingsprocessen. Hur man faktiskt ska gå till väga diskuterades vid ett seminarium i Gällivare där ett 80-tal turistentreprenörer samlades från hela länet. Tanken är att man genom samverkan, samordnade resurser och koncentrerade insatser kan gynna länets utveckling och därigenom skapa tillväxt.