Gambro får böta tio miljoner för mutbrott

Medicinteknikföretaget Gambro i Lund tvingas betala 10 miljoner kronor i böter för mutbrott i Tyskland. Dessutom har fyra tyska chefer dömts till villkorlig fängelsedom på upp till två år. Gambro anses ha mutat 2 500 tyska läkare.
Tyska myndigheter har under en längre tid granskat hur läkemedelsföretag och medicinteknikbolag på olika sätt mutat läkare. 1998 kom nya regler i Tyskland, det som nu granskats är händelser som inträffade före det. - Nu i efterhand har myndigheterna gått in och granskat och funnit att vissa saker tycker man inte har gått rätt till. Vi tycker däremot att vi inte har gjort något fel. Utan vi har en uppgörelse nu med myndigheterna och stänger det här och vill gå vidare, säger Gambros informationschef Bengt Modéer. Vad har Gambro gjort före –98? - Vi har tagit hand om kunder, läkare och andra , framför allt när det gäller deras medverkan i vetenskapliga konferenser och sånt. Det handlar om att bjuda på hotell och mat? - Ja, ungefär sånt.