Per Stenbäck ratkoo FRIS:in ristiriitoja

Ruotsissa asuvien suomenruotsalaisten liitto FRIS saa välittäjäapua Suomesta sisäiseen kriisiinsä. Vakavarainen suomenruotsalainen Svenska kulturfonden-säätiö on nimennyt Per Stenbäckin ratkomaan liiton sisäisiä ristiriitoja.
Friisin jäsenet ovat arvostelleet liittoa mm. vanhanaikaisesta organisaatiosta, huonosta tiedonkulusta sekä liiton keskustoimiston huonosta palvelusta. Liittohallituksen puheenjohtaja Håkan Lönnqvistin mukaan jäseniä kiukuttaa myös se, ettei FRIS kuulu ja näy tarpeeksi. Monet jäsenjärjestöt ovatkin jättämässä FRIS:in koska eivät ole tyytyväisiä sen toimintaan. Nyt Svenska Kultutrfonden-säätiö on siis pyytänyt Pohjoismaisen ministerineuvoston entistä pääsihteeriä Per Stenbäckiä sovittelemaan FRIS:in ristiriitoja.