Frågepanel i Sandviken startar efter nyår

Sandvikens ledande förtroendevalda vill försöka få bättre kontakt med sina invånare. Därför har de bestämt att starta en frågepanel på internet. Vem som helst ska kunna välja ut en politiker att ställa frågor till och de garanteras att få svar inom en vecka.
Det tidigare systemet med ett diskussionsforum fungerade dåligt, bland annat för att det var oklart vem som skkulle svara på de olika frågorna. Efter nyår beräknas den nya frågepanelen på Sandvikens kommuns hemsida vara igång.