Länsstyrelsen överklagar inte miljödom

Länsstyrelsen tänker inte överklaga miljödomstolens dom, en dom som friar Vaggeryds kommun på dryga miljöböter.
Bakgrunden är att Vaggeryds kommun, enligt Länsstyrelsen, tog upp och sålde sand utan tillstånd. I Länsrätten dömdes kommunen till att betala en miljon kronor i miljösanktionsavgift. Länsstyrelsen bedömer att man inte har en chans att vinna gehör för överklagan, anledningen är att Naturvårdsverket förändrat sin policy i frågor som rör täktverksamhet.