Fler arbetarbarn till Mitthögskolan

Mitthögskolan är relativt bra på att rekrytera studenter med arbetarbakgrund.
Det visar ny statistik från SCB och högskoleverket. Mitthögskolan ligger över riksgenomsnittet när det gäller att locka såväl arbetarbarn som studenter vars föräldrar är lantbrukare och lägre tjänstemän. Dom senaste åren har andelen studenter vars föräldrar är högre tjänstemän minskat stadigt.