Plantera i höst - lästips 17 september

I de flesta allmänna trädgårdsböcker finns avsnitt där man beskriver hur både krukodlade och barrotade växter ska
planteras.
Några relativt nyutkomna sådana är:

Kvant, Christel & Palmstierna, Inger:
Vår trädgårdsbok (Prisma 2005)

Hansson Björn & Hansson Marie: 
Allt om trädgård (Natur & Kultur 2005)    

Berglund, Karin (red.)
Din trädgård (Albert Bonniers förlag, ny uppl. 1999)

Ett av SLUs faktablad behandlar också plantering: 

Lagerström, T., Pettersson, M-L. & Thor, A-C. (1996). Plantering av träd, buskar och perenner.
Fakta Trädgård-Fritid nr 53. SLU, Publikationstjänst.

Det finns också ett faktablad om odling in norr:

Öberg, Elisabeth: (1999)
Buskar för den nordsvenska trädgården
Fakta Trädgård-Fritid nr 72, SLU Publikationstjänst

Fakta Trädgård-Fritid kan beställas från SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala.
Tfn 018-67 11 00, 67 12 67, e-post: publikationstjanst@slu.se, hemsida www.entom.slu.se