”Inga pengar till skattesänkningar”

Det finns inga pengar till vare sig skattesänkningar eller reformer under de närmaste fem åren. Det bistra beskedet levererar statliga Konjunkturinstitutet i sin senaste konjunkturprognos.
– Vi har faktiskt räknat med att det inte finns ett öre i utrymme, varken för ofinansierade skattesänkningar eller utgiftstreformer under, inte bara 2003, utan också 2004 - 2006. Det är ju väldigt dystert, säger Ingemar Hansson, chef för Konjunkturinstitutet. – Det kan ändras om man lyckas halvera sjukskrivningen och öka arbetsutbudet. Men det krävs betydligt större åtgärder än de vi sett hittills, för att få ett mer positivt utfall. Så det är de skenande sjukskrivningarna som sätter stopp för skattesänkningar och andra reformer? – Ja det kan man säga. Om vi inte hade haft den här ökningen av sjukskrivningarna så kunde det ha funnits ett utrymme för skattesänkningar eller utgiftshöjningar på ungefär 45 miljarder kronor, säger Ingemar Hansson. 45 miljarder hade räckt till ganska mycket. Som jämförelse så kostade maxtaxan på dagis ungefär fem miljarder, och årets skattesänkning kostade ungefär 13 miljarder. Men nu ser det alltså illa ut för statens finanser, enligt Konjunkturinstitutet. Även den allmänna ekonomiska utvecklingen ser betydligt sämre ut än vad man trodde så sent som i våras. De utlovade ljusare tiderna skjuts nu ytterligare på framtiden. – Vi ser en internationell och svensk uppbromsning i konjunkturen. Den var på gång att förbättras ganska kraftigt i slutet av förra året, nu ser vi en uppbromsning så vi räknar med en ganska måttlig tillväxt nästa år på 1,8 procent. – Det är betydligt lägre än enligt vår senaste prognos, säger Konjunkturinstitutets chef Ingemar Hansson.
Martin Ahlquist