Projekt ska minska spridning av könsjukdomar

I går presenterade Landstinget Dalarna tillsammans med bland annat RFSU och länets kommuner ett handlingsprogram för samlevnad och sexuelitet som kallas Älska i Dalarna. Det här är ett steg i att upplysa om och förhindra spridning av sexuellt överförbara sjukdomar.
Kristina Zetterberg är projektledare för Älska i Dalarna. - Vi ser en ökning av könssjukdomarna och tonårsaborter så därför vill vi försöka engagera flera aktörer. Det finns redan ett handlingsprogram för de här frågorna i sjukvården. Under det här året har man jobbat tillsammas med kommuner i Dalarna, organisationer, idrottsrörelsen och kyrkan. - Alla har tittat på sin roll. Vad kan vi göra för att få till en förbättring? Det som måste förbättras just nu är ökningen av antalet klamydiafall, som kan leda till barnlöshet. Det här innebär stora kostnader för sjukvården. Även tonårsaborterna måste bli färre. Att man nu också engagerar indrottsrörelsen beror på att många ungdomar är engagerade där. - Det handlar om att söka upp ungdomarna där de befinner sig. Möter man samma budskap på många håll så går det nog in tillslut, säger Kristina Zetterberg.