Skall kanalen i Rute muddras eller inte ?

Miljöföreningarna på norra Gotland har olika uppfattning om det är bra eller inte att muddra i Lergravskanalen i Rute.
Tidigare har Furildens miljögrupp varit kritiska till muddringen, men UNG:s miljögrupp anser nu att muddringen huvudsakligen är av godo. Furildens miljögrupp befarade bland annat att fågellivet skulle hotas av muddringen. Men UNG:s miljögrupp tror tvärt om att fågellivet kommer att öka om det blir mer liv i vattnet. De tror inte heller att båttrafiken i kanalen skulle störa fåglarna mer än biltrafiken på vägbanken gör idag.