Många studenter med arbetarbakgrund i Dalarna

Högskolan Dalarna har tillsammans med den i Kristianstad högsta andelen arbetarstudenter av landets högskolor. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån och Högskoleverket.
Läsåret 2001/2002 hade 34 procent av nybörjarna vid Högskolan Dalarna arbetarbakgrund. Rikssiffran var 23 procent. Regeringens mål är att hälften av en årskull ska ha börjat studera på högskola vid 25 års ålder.