Nya jobb med vattenkraft

Vattenfall ska under en tio år framåt förnya bolagets vattenkraftstationer. Investeringen kostar fyra och en halv miljarder kronor och av dem hamnar hälften i Norrbotten.
Arbetet görs för att säkra elförsörjningen i Norden. Kjell Isaksson, som är kraftverksdirektör på Vattenfall, säger att det här kommer att ge Norrbotten 150 till 200 årsarbeten varje år fram till 2013. De vattenkraftsstationer som kommer att beröras i Norrbotten är Harsprånget, Laxede, Letsi, Messaure och Ligga.