Dyrare för arbetsgivaren att heltidssjukskriva

Det ska löna sig för arbetsgivarna att ha sjuka anställda kvar på deltid allt för att de sjuka ska hålla kontakten med arbetslivet. Det menar Kenth Pettersson som har lett samtalen mellan arbetsmarknadens parter och regeringen om hur man ska komma åt de många sjukskrivningarna i Sverige.
– Vi vet att det är oerhört viktigt att den sjukskrivne håller kontakten med arbetsplatsen, säger Kenth Pettersson. Deltiden ska få arbetsgivaren aktiv Arbetsgivarna ska enligt det här förslaget i fortsättningen få stå för 25 procent av ersättningen till de som är långtidssjuka på heltid medan det inte ska blir dyrare att ha deltidsjuksivna och då är tanken att arbetsgivarna ska anstränga sig mer för att de som är sjuka ska kunna vara på jobbet lite grann i varje fall och därmed göra det lättare att komma tillbaka. Kenth Pettersson föreslår också en mängd andra saker eftersom han menar att det är ett flertal orsaker till de skenande sjukskrivningstalen men däremot vill han inte försämra sjukersättnigen för den enskilde. Något som arbetsgivare velat ha Det är ju något som de privata arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv velat ha och en förklaring till att de hoppade av samtalen förra veckan men en skräpning för den enskilde blir det i varje fall och det är ändring av reglerna kring karensdagen, det ska inte längre vara möjligt att att gå hem strax före arbetets slut, få ett litet avdrag på lönen och ändå räkna den dagen som karensdag. Förslaget fanns redan innan avhoppet men det är ett försök att gå Svenskt näringsliv till mötes, säger Kenth Pettersson. – Ja, det är de som tagit upp frågan men när vi i demokratisk ordning har bestämt att vi ska ha en karensdag ska man inte kunna fuska sig bort ifrån det, säger han.
Johan Prane