Spanare på jakt efter sopor

Sedan mitten av november övervakar två sopspanare återvinningsstationerna i Köping och Arboga.
Det har varit stora problem med nedskräpning vid återvinningsstationerna i Arboga och Köping, men enligt Mia Steinbach på förpackningsinsamlingen har situationen förbättrats sedan sopspanarna sattes in. Enligt Mia Steinbach försöker man inte ''sätta dit'' folk, utan man vill prata med dem i första hand, men i allvarliga fall av nedskräpning kan det bli frågan om polisanmälan.