Skolstrejk i Borås

En skolstrejk genomförs idag av elever och föräldrar i Sandhults kommundel i Borås.
Föräldrarna håller barnen hemma i protest mot planerade neddragninara inom skolan. Hos familjen Wiss i sjömarken stannar andraklassasrana filip och David hemma. Pappa Anders Wiss förklarar att han håller dem hemma för att kommundelen skall se vilka konsekvenser besparingarna får för Sandhultsborna.Han anser att skolan och barnomsorgen utarmats. - Vi har nått botten och det har vi gjort för länge sedan, säger Anders Wiss, men man lyssnar inte. Anders Wiss tycker att kommundelen inte kan spara mer. - Nu försöker vi föräldrar hjälpa till att skapa debatt.