Nytänkande om fängslade mammor

Kvinnor som sitter i fängelse ska i framtiden skiljas från sina barn tidigare än vad de gör i dag.
Det väntas kriminalvårdsstyrelsen snart fatta beslut om. I dag kan barnet få vara med sin mamma i fängelset under det första året. Men om straffet är längre föreslås att mamma och barn ska skiljas åt när barnet är sex månader gammalt. Anledningen är att barnpsykologer anser att separation blir mer skonsam för barnet efter sex månader än vid ett år, då anknytningen är som starkast. Barnet ska sedan placeras hos en anhörig eller i fosterfamilj och om möjligt hälsa på mamman ofta.