Svenska läkare flyttar hem från Norge

Flyttvågen av svensk vårdpersonal till Norge har vänt. Numera är det fler läkare och sjuksköterskor som flyttar hem till Sverige, än som flyttar utomlands. Det skriver Dagens Medicin.
Vårdförbundet tror att de svenska arbetsgivarna har blivit mer angelägna om att locka sjuksköterskor och ger bättre villkor än tidigare, medan både Landstingsförbundet och Läkarförbundet pekar på att det utbildas fler norska läkare nu, och att arbetsmarknaden för läkare har blivit sämre i Norge.