Nytt gräl om Thunmansskolan i Knivsta

Det har blåst upp till ny politisk strid i Knivsta, där meningarna går isär angående en föreslagen ombyggnation av Thunmansskolan. Moderaterna vill bygga om delar av mellanstadiet till kontor för tre miljoner kronor. Slöseri tycker knivsta.nu.
Att det behövs nya kontor för de tjänstemän som tillträder efter årsskiftet är alla politiker överens om. Men meningarna går alltså isär om huruvida man ska bygga om Thunmansskolan, där det finns tomma lokaler, eller istället se sig om efter andra utrymmen. Dessutom tycker Lennart Lundberg från knivsta.nu att ärendet inte hanterats på rätt sätt, då tjänstemännen satt igång och arbetat med att ta fram planerna på en ombyggnad, trots att det saknas ett politiskt beslut. - Majoriteten har redan ansett frågan avgjord, utan att den är det, säger han. Men moderaternas Göran Nilsson anser att det visst finns ett politiskt beslut, sedan i våras, som ger tjänstemännen i uppdrag att se vad dom kan göra med dom tomma skollokalerna. - I beslutet sedan våras så har dom ett uppdrag att leta reda på något att göra med de här lokalerna, säger Göran Nilsson. Det alternativ som Lennart Lundberg och knivsta.nu förespråkar är istället att inte förändra skolan utan se sig om efter kontorslokaler på exempelvis sågen: - På sågenområdet finns åtta kontorsplatser där man kan flytta in imorgon, och det skulle bli betydligt billigare än tre miljoner.