Fråga i EMU-omröstning klar

Nu är det klart vilken fråga som ska stå på valsedeln i folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU:s valutaunion EMU i september.
Frågan lyder : Anser du att sverige ska införa euron som valuta. Det blev resultatet av dagens partiledaröverläggningar om folkomröstningen. Socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna var eniga om ordalydelsen, men de övriga partierna ville ha ett tillägg.