Skaramissalet daterat till 1150

En nygjord datering av Sveriges äldsta bok Skaramissalet visar att boken är just: Sveriges äldsta. Forskare vid Lunds universitet slår med kol 14-metoden fast att bokens blad är från år 1150, alltså vid tiden för Skara domkyrkas invigning.
Skaramissalet blev ombundet drygt 100 år senare, och bokens ekpärmar har genom en dendrokronologisk undersökning daterats till år 1264. Analysen visar också att ekarna vuxit någonstans i Skaratrakten.
Skaramissalet är en bok för kyrkliturgi på latin. Den finns på Stifts- och landsbiblioteket i Skara och kommer att ges ut i en faksimilupplaga med kommentarer nästa år. Det är inför denna utgivning som analyserna gjorts. Utgivningen görs av en arbetsgrupp med representanter från Västergötlands Fornminnesförening, Föreningen för Västgötalitteratur och Skara stiftshistoriska sällskap.