Ambulansstationen utdömd på nytt

Arbetsmiljöinspektionen har gjort en ny inspektion i den redan utdömda ambulansstationen i Uppsala.
Inspektionen kommer efter att Upplandsnytt uppmärksammat att den nya ambulansstationen är kraftigt försenad, vilket innebär att de omkring 70 personer som har ambulanshallen som arbetsplats blir kvar där tills vidare. Vid inspektionen har arbetsmiljöinspektionen påpekat en rad brister. Bland annat bildas det avgaser i ambulanshallen och i personalutrymmena är ventilationen för dålig. Lokalerna är nedslitna och svåra att hålla rena. Nu har landstinget tid på sig till den 10 januari att svara på Arbetsmiljöinspektionens kritik.