Satsning på glasforskning i Växjö

En ny professur i glas- och processteknologi inrättas vid Växjö universitet. Sammanlagt satsas ungefär 40 miljoner kronor på att förstärka forskningen kring glasteknik och glasdesign. Pengar som delvis kommer från externa finansiärer.
Den nya professuren kommer att vara inriktad på effektivering av glasframställningen. Satsningen innebär också att det glasforskningsinstitut, som funnits i Växjö sedan 1940-talet, knyts till universitetet. Institutet bedriver uppdragsforskning åt glasindustrin.