Avgift för butiker i Stockholm som säljer tobak

I Stockholm ska de betala 800 kronor per år för att kommunen kontrollerar att de inte säljer tobak till minderåriga.
Samtliga partier utom moderaterna röstade för avgifterna i kommunfullmäktige. Moderaten Peter Lundén-Welden anser att butikerna redan får betala tillräckligt många avgifter.