Stipendium morot för landstingsanställda

"Inrätta ett stipendium för de anställda i Landstinget i Blekinge." Det föreslår moderaterna i en motion till landstingsfullmäktige.
Många anställda gör insatser utöver det vanliga och arbetsgivaren borde instifta ett stipendium för att visa sin uppskattning, skriver moderaterna i motionen Den moderata landstingsgruppen har under de senaste åren delat ut ett vårdstipendium i form av en resecheck men stipendiet borde permanentas och delas ut av landstinget, anser moderaterna.