100 000 åsiktsregistrerades, enligt kommission

Registreringen av kommunister och kommunistsympatisörer under 1950- och 1960-talen mycket omfattande. Det konstaterar den så kallade Sanningskommissionen som presenterade sin rapport på tisdagen.
Mot slutet av 60-talet var fler än 100 000 sådana personer registrerade, stundom på lösa grunder, skriver kommissionen, som konstaterar att det även i dag finns påtaglig risk för att förbudet för åsiktsregistrering från 1967 överträds i samband med övervakning av personer verksamma i politiska ytterlighetsgrupper. Kommissionen riktar också skarp kritik mot det sätt på vilket bestämmelserna om telefonavlyssning kommit att tillämpas. Intrånget har ofta drabbat också andra än den person som varit föremål för misstanke och därmed kränkt deras personliga integritet. Kommissionen konstaterar också att Säkerhetspolisen, Säpo, vid mer än 30 tillfällen använt sig av buggning mot svenska ytterlighetsorganisationer. När det gäller den militära säkerhetstjänsten konstaterar kommissionen att det även inom försvarsstaben, främst under 70-talet, förekommit otillåten åsiktsregistering.